Armeringsnät

Armeringsnät

Armeringsnät är armeringsjärn som svetsats ihop så det bildar ett nät. Det gör att armeringen får ett bättre fäste i betongen. Armeringsnät används för att ta upp olika krafter såsom sträck, skär och tryck i betongkonstruktioner och är bra för att hämma sprickbildning då det binder ihop betongen. Kvalitén på våra armeringsnät är NK500AB-W.

Armeringsnät

Beställ armeringsnät direkt
till bygget

Armeringsnät består av armeringsjärn som svetsas ihop i ett rutnät, vilket man sedan placerar i betongen. Armeringsnätet fungerar som förstärkning och motverkar sprickbildning och deformation av betongen, samtidigt som det ger ökad hållfasthet och stöd åt konstruktionen.

Armeringsnät finns i olika storlekar och tjocklekar, beroende på vilket användningsområde de ska användas för.
De vanligaste storlekarna är 6 mm, 8 mm och 10 mm.

Armeringsnät används vanligtvis i betonggjutning för olika typer av byggprojekt, som till exempel broar, vägar, bostadshus och industribyggnader. Fördelen med att använda armeringsnät är att det ger en stark och stabil betongkonstruktion, som kan motstå olika typer av belastningar och påfrestningar. Det minskar också risken för sprickbildning och deformation av betongen, vilket ökar hållbarheten på konstruktionen.

Vanliga frågor

Hur lägger man ut armeringsnät?

För att få armeringsnäten i rätt höjd i betongen använder man distansklossar som läggs på makadamet/cellplasten. Anges inget annat brukar man lägga dem i centrum på betongen.

Hur stora armeringsnät finns det?

Standardmåtten på armeringsnät varierar lite beroende på vilket nät du ska använda. Varje enskild storlek är angiven på produkten på vår hemsida.

Vad är det för storlek på rutorna?

Vi har armeringsnät med rutstorlek 100x100mm, 150x150mm och 200x200mm

När använder man armeringsnät?

Armeringsnät används ofta i betonggolv i garage, villor, maskinhallar och industribyggnader.

Varför använder man armeringsnät?

Armeringsnät används i betongplattan för att fördela lasten och minska risken för sprickor.

Armeringsnät eller armeringsjärn?

Armeringsnäten sparar mycket tid när man ska armera större ytor om man jämför med att lösarmera med armeringsjärn.

Hur tolkar man siffrorna i armeringsnätet?

Siffrorna i armeringsnätets beteckning talar om hur nätet ser ut. Den första siffran betyder vilken diameter stålet i nätet har och de sista 3 siffrorna anger hur stora rutorna är i mm. Exempel: Armeringsnät 5200 betyder att järnen i nätet är 5 mm tjocka och att rutorna är 200x200mm.

Placering av armeringsnät i betongen?

Armeringsnäten fyller olika funktioner beroende på var i betongen man placerar dem.

Placerar man dem nära ytan (3-5cm) är funktionen i huvudsak för att förhindra sprickbildning.

Placeras de däremot i underkant (2-5cm) tar de upp sträckkrafter, skärkrafter och tryckkrafter.

Vid armering av en vanlig villa/garagegrund placerar man oftast armeringsnätet ungefär i mitten på plattan då betonglagret är 10-12cm tjockt. Detta gör att man får både funktionen mot sprickbildning och de olika lasterna.

Hur överlappar man armeringsnät?

Om inget annat anges på armeringsritningen överlappar man minst 1,5 rutor.